Правила користування сайтом Many Money

Ласкаво просимо на Сайт many money, інтернет - ресурс, який допомагає Вам підтримувати зв`язок з Вашими старими і новими друзями. Сайт many money (https://manymoney.love) - це мережевий проект, який об`єднує людей незалежно від їх расової належності, віросповідання, національності, політичних поглядів і місця проживання, навчання або роботи.

Терміни, які використовуються в цій угоді
1.1. Сайт many money (або сайт) - соціальна мережа, відома під ім`ям «many money», розміщена на сайті в мережі Інтернет за адресою: https://manymoney.love (включаючи всі рівні зазначеного домену, як функціонують на дату прийняття Користувачем цих Правил, так і запускаються і вводяться в експлуатацію протягом усього терміну його дії) і доступна Користувачеві через сайт, мобільну версію сайту, програми та інші ресурси, що є результатом інтелектуальної діяльності в формі програми для ЕОМ. Соціальна мережа представлена в об`єктивній формі сукупністю даних і команд, і аудіовізуальних відображень (включаючи що входять до її складу графічні зображення і призначений для користувача інтерфейс, дані і команди), призначених для функціонування ЕОМ і мобільних пристроїв з метою отримання певного результату у вигляді організації функціоналу соціальної мережі. Сукупність даних і команд складається з активованих і неактивованих даних і команд.
1.2. Сайт - сукупність розміщених у мережі Інтернет web-сторінок, об`єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором домену (і / або інших доменів, які можуть для цього використовуватися Адміністрацією час від часу). Стартова сторінка Сайту, за допомогою якої може бути здійснений доступ до всіх інших web-сторінок Сайту, розміщена в мережі Інтернет за адресою https://manymoney.love (або іншою адресою, про який може бути повідомлено Адміністрацією).
1.3.1. Правила - угода, що визначає умови і порядок використання Сайту, яка регламентує відносини, що виникають між Адміністрацією та Користувачем. Правила є публічною офертою, адресованою Користувачеві Адміністрацією Сайту.
1.3.2. Відносини Сторін можуть бути додатково врегульовані окремими документами і угодами, які регулюють використання відповідного Сервісу Адміністрації та / або надання послуг Користувачеві. Застосування таких додаткових документів і угод не скасовує дію цих Правил.
1.4.Адміністрація Сайту «many money»
Під Адміністрацією Сайту «many money» (раніше і далі - Адміністрація Сайту або Адміністрація) в цих Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється Товариство з обмеженою відповідальністю «________», юридична особа, створена за законодавством _________________ і та зареєстроване за адресою: _________________________________________________________ _____________________.
1.5. Користувач Сайту Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цими Правилами порядку, яка досягла віку, допустимого відповідно до законодавства для акцепту цих Правил, і має відповідні повноваження (раніше і далі - Користувач).
1.6. Аккаунт Користувача (Аккаунт) - обліковий запис Користувача, створюваний в момент реєстрації на Сайті, що дозволяє Адміністрації ідентифікувати (авторизувати) кожного Користувача за допомогою унікального логіна і пароля. Логін і пароль для доступу до Аккаунту визначаються Користувачем самостійно при реєстрації і можуть бути змінені їм в порядку, описаному в Правилах або розділі «Допомога» Сайту.
1.7. Контент - елементи дизайну, ілюстрації, графічні зображення, скрипти, програми для ЕОМ (в тому числі ігри та програми), відео, музика, звуки і інші об`єкти, які є результатом інтелектуальної діяльності або не є такими, права на які належать Адміністрації, Користувачам, партнерам Адміністрації або іншим особам.
1.8. Особисті повідомлення - електронні повідомлення, що передаються одним Користувачем іншому і недоступні для ознайомлення іншим особам, відправлення та отримання яких здійснюється з використанням Персональної сторінки Користувача.
1.9. Партнер Адміністрації - фізична особа (індивідуальний підприємець) або юридична особа, що є розробником або оператором проекту, ігри і / або додатків (Сервісу Партнера Адміністрації).
1.10.Персональна сторінка Користувача (Профіль) - розділ Сайту, що містить частину розміщуваного в Акаунті Користувача контенту (в тому числі фотографії Користувача, відомості про друзів, статусах, групах, спільнотах, додатках Користувача та інше), доступного для ознайомлення іншими Користувачами. Профіль використовується в цілях обміну Особистими повідомленнями, додавання користувачів в друзі і здійснення інших дій.

2. Статус Правил користування Сайтом «many money»
2.1. Ці Правила користування Сайтом «many money» (раніше і далі - Правила) розроблені Адміністрацією Сайту і визначають умови використання та розвитку Сайту, а також права та обов`язки його Користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов`язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.
2.2. Ці Правила є юридично обов`язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якого є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві доступу до використання Сайту і його функціоналу. Крім цих Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією Сайту відносяться всі спеціальні документи, що регулюють надання доступу до використання окремого функціоналу сайту (в тому числі його неактивованих даних і команд), розміщеного у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
2.3. Користувач зобов`язаний повністю ознайомитися з цими Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем цих Правил.
2.4. Ці Правила можуть бути змінені та / або доповнені Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Ці Правила є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Правил розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://manymoney.love. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти Умови на предмет їх зміни і / або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і / або доповнень до чинних Правил означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

3. Статус Сайту «many money»
3.1. Права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси (доменного імені) https://manymoney.love належать Адміністрації Сайту. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам відповідно до цих Правил та чинного законодавства.

4. Реєстрація та використання ресурсу.
4.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною і здійснюється за адресою в мережі Інтернет: https://manymoney.love
4.2. При реєстрації на Сайті Користувач зобов`язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування персональної сторінки Користувача, включаючи унікальні для кожного Користувача логін і пароль доступу до Сайту, а також прізвище і ім`я. Реєстраційна форма Сайту може запитувати у Користувача додаткову інформацію.
4.3. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.
4.4. Після надання інформації, зазначеної в п. 4.2. цих Правил, Користувачеві необхідно пройти ряд посвідчувальних процедур, а саме: слідувати інструкціям, висланим на зазначену користувачем електронну пошту. У разі вірного послідовного виконання всіх реєстраційних дій на Сайті створюється персональна сторінка Користувача, що має мережеву адресу виду https://manymoney.love/id[номер]. Користувач має право привласнити персональній сторінці короткий (піддомене) ім`я, що заміняє порядковий номер id при адресації в мережі Інтернет. Як під домени та імена не можуть бути обрані слова і найменування, використання яких заборонено відповідно до цих Правил, чинного законодавства та міжнародними правовими актами, в тому числі нецензурна лексика, найменування, зареєстровані як товарні знаки, фірмові найменування і комерційні позначення, якщо користувачеві не належать виключні права на них. У разі виявлення порушення даних умов Адміністрація має право заборонити Користувачеві використання присвоєного їм піддоменого імені, в тому числі, у разі необхідності, передати право його використання належному особі (представнику правовласника). Користувач має право зареєструвати не більше однієї персональної сторінки на Сайті.
4.5. При реєстрації Користувач погоджується з цими Правилами і приймає на себе зазначені в них права і обов`язки, пов`язані з використанням і функціонуванням Сайту. Користувач погоджується на отримання за допомогою сервісів Адміністрації Сайту і / або сервісів третіх осіб електронних повідомлень, sms та інших видів розсилок інформаційного, в т.ч. рекламно-інформаційного, змісту, в тому числі від партнерів Адміністрації Сайту, яким Користувач висловив згоду на відправку йому повідомлень.
4.6. Беручи Правила і розміщуючи дані в Акаунті, Користувач висловлює свою згоду на обробку персональних даних Адміністрацією, на відображення персональних даних в Профілі Користувача, а також на те, що відображаються в Профілі персональні дані будуть вважатися загальнодоступними.
4.7. Вибрані Користувачем логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача на Сайт. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання. Користувач на який він використовує апаратно-програмному забезпеченні може дозволити зберігання логіна і пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.
4.8. Особа, авторизувалася на Сайті, вважається належним власником Аккаунта Користувача, доступ до використання та управління якого були отримані в результаті авторизації.
4.9. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються досконалими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або персональній сторінці Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов`язаний негайно повідомити про це Адміністрації Сайту в установленому порядку.
4.10. При неможливості здійснення авторизації в зв`язку з втратою пароля, блокуванням Профілю, і з інших причин, Користувач має право звернутися в службу підтримки Адміністрації Сайту, або слідувати інструкціям, розміщеним в розділі «Допомога» та інших розділах Сайту. Способи відновлення доступу до Аккаунту, авторизації Користувача можуть бути змінені, скасовані або доповнені Адміністрацією в односторонньому порядку.
4.11. Після реєстрації Користувач отримує право самостійно в особистих цілях створювати, використовувати і визначати зміст власної персональної сторінки та умови доступу інших користувачів до її змісту, а також отримує можливість доступу і розміщення інформації на персональних сторінках інших користувачів (за умови отримання відповідних прав доступу від їх власників ).
4.12. Користувач як володар інформації, розміщеної на власній персональній сторінці, усвідомлює, що за винятком випадків, встановлених цими Правилами та чинним законодавством, Адміністрація Сайту не бере участь у формуванні та використанні змісту та контролі доступу інших користувачів до персональної сторінки Користувача. Розміщуючи інформацію на персональній сторінці, в тому числі свої персональні дані, Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що зазначена інформація може бути доступна іншим користувачам мережі Інтернет з урахуванням особливостей архітектури та функціоналу сайту.
4.13. Адміністрація не несе відповідальність за можливу шкоду здоров`ю Користувача, яка може бути заподіяна Користувачеві в зв`язку з використанням Додатків третіх осіб. Користувача цим повідомлено, що Додатки можуть передбачати різні звукові і / або відео ефекти, які, за певних обставин, можуть викликати у осіб, схильних до епілептичних або іншим розладам нервового характеру, загострення зазначених станів, і користувач гарантує, що зазначеними розладами він не страждає , або ж зобов`язується не використовувати Додатки. Користувача цим повідомлено, що регулярне тривале (безперервне) знаходження у персонального комп`ютера може викликати різні ускладнення фізичного стану, в тому числі ослаблення зору, сколіоз, різні форми неврозів та інші негативні впливи на організм. Користувач гарантує, що він буде використовувати Додатки виключно упродовж розумного часу, з перервами на відпочинок або інші заходи з профілактики фізичного стану, якщо такі Користувачеві рекомендовані або приписані.
5. Створення і використання Співтовариств
5.1. Користувач має право створювати групи, публічні сторінки і зустрічі (далі - Товариства) для цілей інформування інших користувачів про будь-які події, заходи, організаціях, як комерційних, так і некомерційних (наприклад, благодійних), їх створення та діяльності, інших цікавлять користувачів матеріалах (далі - Об`єкти обговорення), і / або / або можливого обговорення їх з іншими Користувачами (в тому числі шляхом створення фан-клубів, обміну думками, відгуками і так далі) У процесі інформування та обговорення в Співтовариствах, Об`єктів обговорень Користувачі зобов`язані дотримуватися чинного міжнародного законодавства, а також розміщувати тільки таку інформацію, яка відповідає цим Правилам, а також визнаним етичним нормам і принципам моралі, в тому числі що належать до таких на думку Адміністрації Сайту.
5.2. При створенні та адмініструванні Товариства, в тому числі при реєстрації піддоменів імені, використовуваного для адресації на сторінку Співтовариства, Користувач підтверджує, що діє на законних підставах, має всі необхідні юридичні права і не порушує своїми діями законні права та інтереси третіх осіб і чинне законодавство, в тому числі законодавство про конкуренцію і права на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації.
5.3. У Співтоваристві, в тому числі в описі, на головній фотографії Товариства, в альбомах, в новинах, обговореннях, опитуваннях, аудіозаписах, відеозаписах, на стіні, не допускається розміщення Контенту (в значенні, передбаченому п. 8.3.1. цих Правил) цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, а також інформації, передбаченої п. 6.4.5. цих Правил. Користувач, адмініструючий Спільноту, зобов`язаний самостійно стежити і припиняти не відповідаюче Правилам розміщення інформації в Співтоваристві, і при необхідності блокувати користувача, що порушує ці Правила, доступ до Спільноти, використовуючи функціональні можливості сайту.
5.4. Розміщення реклами в Співтовариствах: У Співтоваристві, в тому числі в описі, на головній фотографії Товариства, в альбомах, в матеріалах, обговореннях, опитуваннях, закріплених записах на стіні, на обкладинці, в повідомленнях, в історіях Товариства і т.д., за винятком прямо встановлених цим пунктом випадків і нативних інтеграцій, не допускається розміщення сторонньої комерційної та політичної реклами. Сторонньої рекламою визнається будь-яка інформація, за винятком нативних інтеграцій, яка не має прямого відношення до Спільноти, яка поширюється в будь-якій формі як від особи Товариства, так і від імені інших спільнот і користувачів, і спрямована на привернення уваги користувачів до об`єкта рекламування, формування або підтримка інтересу до нього. Користувачеві,який адмініструє Спільноту, необхідно самостійно стежити і припиняти, не відповідаючу Правилам розміщення, сторонню рекламу в Співтоваристві. Спільнота може бути розміщено в системі пошуку Сайту при обов`язковому дотриманні вимог, передбачених в цьому пункті Правила показу реклами в рамках мережі регулюються спеціальними документами.
5.5. Адміністрація Сайту має право самостійно на свій розсуд формувати і розміщувати список рекомендованих Співтовариств, виходячи з їх інформаційної цінності для користувачів та інших критеріїв.
5.6. Користувач несе повну відповідальність за свої дії, пов`язані зі створенням і адмініструванням Співтовариств, відповідно до чинного законодавства, міжнародними правовими актами та цими Правилами.
5.7. У разі виявлення факту порушення в Співтоваристві законних прав та інтересів третіх осіб, чинного законодавства, а також положень цих Правил Адміністрація Сайту має право, за своїм вибором, приймати такі заходи: (А) видаляти Контент і іншу інформацію зі сторінки Товариства і / або блокувати доступ до них; (Б) блокувати доступ конкретних користувачів на сторінку Співтовариства; (В) блокувати доступ Користувача, що здійснює адміністрування Товариства, до Спільноти; (Г) передати права адміністрування Товариства, а також право використання зареєстрованого піддоменого імені, законному власнику прав,який в установленому порядку підтвердив свої права на Контент Товариства, в тому числі право на об`єкти авторського права, суміжних прав, а також право на засіб індивідуалізації, схоже до ступеня змішування з використовуваним в Співтоваристві піддоменого ім`ям; (Д) виключити Спільноту з системи пошуку і / або заблокувати Спільноту; (Е) тимчасово заборонити публікацію будь-яких посилань в Співтоваристві.
5.8. У разі порушення Співтовариством порядку розміщення контенту, Адміністрація Сайту має право обмежити діяльність Товариства шляхом заборони публікації в Співтоваристві будь-яких посилань на будь-який термін на розсуд Адміністрації та / або відключення Співтовариства. У разі спроб обійти технічне обмеження на публікацію посилань (вставка додаткових символів, публікація зображень з посиланнями і т.д.) в період дії заборони, Адміністрація має право заблокувати Спільноту без можливості відновлення.
5.9. Адміністратори і модератори спільнот несуть повну відповідальність за модерацію і блокування Контенту, розміщеного на сторінках підконтрольних їм спільнот. У разі появи на сторінках підконтрольних їм спільнот Контенту, який суперечить Правилам Сайту або чинному законодавству, адміністратори і модератори спільнот зобов`язані вжити заходи з видалення відповідних матеріалів зі сторінок підконтрольних їм спільнот.
5.10. Відносно інформації про себе Користувач має право: (А) самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію на Сайті;

6. Обов`язки і заборони.
6.1. Користувачі несуть відповідальність за власні дії у зв`язку зі створенням і розміщенням інформації на власній персональній сторінці на Сайті, а також у зв`язку з розміщенням інформації на персональних сторінках інших користувачів і в інших розділах Сайту відповідно до чинного законодавства. Порушення цих Правил і чинного законодавства тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
6.2. При використанні Сайту Користувач зобов`язаний: o дотримуватися положень чинного законодавства, цих Правил та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту; o надавати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією; o інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до персональної сторінки та / або про несанкціонований доступ та / або використання пароля та логіна Користувача; o не надавати доступ іншим Користувачам до власної персональної сторінки або до окремої що міститься на ній інформації в разі, якщо це може призвести до порушення законодавства Російської Федерації і / або цих Правил, спеціальних документів Адміністрації Сайту; o не розміщувати на персональній сторінці інформацію та об`єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб; o перед розміщенням інформації і об`єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами та відеофільмами) попередньо оцінювати законність їх розміщення; o зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам і третім особам стали йому відомі в результаті спілкування з іншими Користувачами та іншого використання Сайту персональні дані (включаючи, але не обмежуючись, домашніми адресами, номерами телефонів, адресами електронної пошти, ICQ, паспортними даними, банківською інформацією) і інформацію про приватне життя інших користувачів і третіх осіб без отримання відповідного попереднього дозволу останніх; o здійснювати резервне копіювання важливої для Користувача, що зберігається на його персональній сторінці, інформації.
6.3. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, в тому числі щодо розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх.

6.4. Користувачеві при використанні Сайту забороняється:
6.4.1. Поширювати в / поза Соціальної мережі в комерційних чи некомерційних цілях аудіовізуальні відображення і облікові дані інших користувачів, присутні в Соціальній мережі, без згоди цих користувачів
6.4.2. реєструватися як Користувача від імені або замість іншої особи («фальшивий акаунт») або реєструвати групу (об`єднання) осіб або юридичної особи в якості Користувача. При цьому, можлива реєстрація від імені та по дорученню іншої фізичної особи або юридичної особи за умови отримання необхідних повноважень у порядку і формі, передбачених законодавством;
6.4.3. вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;
6.4.4. спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями;
6.4.5. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: (А) містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб; (Б) порушує права неповнолітніх осіб; (В) є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх; (Г) містить сцени нелюдського поводження з тваринами; (Д) містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення; (Е) пропагує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги; (Ж) містить екстремістські матеріали; (З) пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій; (І) містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державної та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб; (К) містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню; (Л) носить шахрайський характер; (М) а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства.
6.4.6. незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;
6.4.7 не читати угоду користувача
6.4.8. використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту або персональних сторінок користувачів;
6.4.9. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми;
6.4.10. використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми, боти, краулери)для сбора информации на Сайте и/или взаимодействия с Сайтом и его функционалом;
6.4.11. будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;
6.4.12. здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб;
6.4.13. здійснювати використання Сайту іншим способом, окрім як через інтерфейс, наданий Адміністрацією Сайту, за винятком випадків, коли такі дії були напряму дозволені Користувачеві відповідно до окремої угоди з Адміністрацією;
6.4.14. відтворювати, дублювати, копіювати, продавати, здійснювати торгові операції і перепродавати доступ до використання Сайту, в тому числі його неактивованих даних і команд, для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією;
6.4.15. розміщувати комерційну і політичну рекламу поза спеціальних розділів Сайту, встановлених Адміністрацією Сайту;
6.4.16. розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, ущемлює інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті;
6.4.17. здійснювати самостійно або від імені інших користувачів з використанням функціоналу їх аккаунта, в тому числі шляхом введення в оману або з обіцянкою заохочення, в тому числі з використанням будь-яких програм, автоматизованих скриптів, масові однотипні дії, спрямовані на штучне підвищення показників лічильників Сайту (числа друзів , відміток «Подобається», подій «Розповісти друзям» і т.д.).
6.5. При використанні Сайту Користувач зобов`язаний дотримуватися запобіжних заходів щодо Контенту, особливо Контенту, розміщеного Користувачами, інших матеріалів і інформації; при переході по розміщених на Сайті гіперпосиланнями; при використанні будь-яких файлів, у тому числі програмного забезпечення, щоб уникнути негативного впливу на комп`ютер користувача шкідливого програмного забезпечення, несумлінного доступу до Аккаунту, добірки пароля і інших негативних для Користувача наслідків.

6.6. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснювані на свій ризик.
6.7. Користувач, розміщуючи на Сайті Контент, надає Адміністрації Сайту і / або Партнерам Адміністрації та / або іншим Користувачам на умовах безоплатної, невиключної ліцензії право використання даного Контенту протягом всього терміну дії авторського права на відповідний Контент на території всього світу будь-якими способами, необхідними в рамках відповідних Сервісів, в тому числі платних, включаючи, але не обмежуючись доведення до загального відома, перегляд, відтворення, переклад і переробку.
6.8. Користувач зобов`язується не розміщувати фотографії, на яких крім Користувача зображені інші особи, без їх попередньої згоди, за винятком випадків, коли відповідно до чинного законодавства така згода не потрібна;
6.9. У разі незгоди Користувача з цими Правилами або їх оновленнями, Користувач зобов`язаний відмовитися від використання Сайту, проінформувавши про це Адміністрацію Сайту в установленому порядку.
6.10. Придбання Користувачем права використання неактивованих даних і команд Сайту здійснюється на підставі ліцензійної угоди, текст якого розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: https://manymoney.love/rules.php, що укладається Адміністрацією Сайту з Користувачем.
6.11. Створювані Користувачами додатки API повинні використовувати тільки опубліковані на Сайті методи API, а також ID, захищений ключ і сервісний ключ доступу, зазначені в налаштуваннях даних додатків. Використання інших методів API, а також ID, захищеного ключа і сервісного ключа доступу додатків API третіх осіб, в т.ч. додатки API Адміністрації Сайту, суворо заборонено. Користувач зобов`язується регулярно перевіряти перелік дозволених методів і негайно вносити коригування в функціональність своїх додатків API відповідно до змін переліку. За порушення цього пункту Користувач несе передбачену чинним законодавством, цими Правилами та іншими документами Адміністрації Сайту відповідальність. Адміністрація Сайту при цьому залишає за собою право на захист власних прав і законних інтересів.

7.Права адміністрації.
7.1. Адміністрація Сайту має необхідні права на Контент (в тому числі щодо входять до складу Сайту програм для ЕОМ, баз даних, інформаційних матеріалів, графічних зображень, що є елементами призначеного для користувача інтерфейсу, і інше), фірмове найменування, товарні знаки (знаки обслуговування), логотипи і інші відмітні знаки Адміністрації Сайту.
7.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту в зв`язку з цими Правилами і всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством осіб можуть бути спрямовані на поштову адресу ТОВ «many money », зазначений в п. 1.4. цих Правил.
7.3. Відносно функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством, цими Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту в цілях регламентації надання Користувачам доступу до окремого функціоналу сайту.
7.4. Адміністрація Сайту здійснює поточне управління Сайтом, визначає його структуру, зовнішній вигляд, дозволяє або обмежує доступ користувачів до Сайту, здійснює інші належні їй права.
7.5. Адміністрація Сайту має право надавати Користувачу платні послуги. Вартість, порядок і терміни надання послуг описані у відповідних розділах Сайтах і / або Сервісах Адміністрації. Послуги Партнерів Адміністрації надаються відповідно до угоди, укладеної Партнером Адміністрації та Користувачем;
7.6. Адміністрація не несе відповідальності за ненадання або некоректне надання послуг Користувачу Партнером Адміністрації, або за неотримання очікуваних Користувачем результатів від використання Сервісу Партнера Адміністрації.
7.7. Адміністрація не займається розглядом та вирішенням суперечок і конфліктних ситуацій, що виникають між Користувачами, а також між Користувачем і Партнером Адміністрації при використанні Користувачем Сервісу Партнера Адміністрації, однак на свій розсуд може сприяти у вирішенні виниклих конфліктів. Адміністрація має право призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до Сайту, в разі отримання від інших Користувачів мотивованих скарг на некоректну поведінку цього Користувача на Сайті.
7.8. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація приймає на себе права та обов`язки перед Користувачем, зазначені в цих Правилах.
7.9. Адміністрація Сайту надає технічну можливість його використання Користувачами, не бере участі в формуванні змісту персональних сторінок користувачів і не контролює, і не несе відповідальності за дії, або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або формування і використання змісту персональних сторінок користувачів на Сайті.
7.10. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування Сайту в цілодобовому режимі, однак не гарантує відсутність перерв, пов`язаних з технічними несправностями або проведенням профілактичних робіт. Адміністрація не гарантує, що Сайт або будь-які Сервіси функціонуватимуть в будь-який конкретний час в майбутньому або що вони не припинять роботу.
7.11 Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст, функціонал, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об`єкти, що використовуються або зберігаються на Сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.
7.12. Адміністрація Сайту не займається попередньою модерацією або цензурою інформації Користувачів і не вживає заходів щодо захисту прав та інтересів осіб і забезпечення дотримання вимог законодавства тільки після звернення зацікавленої особи до Адміністрації Сайту в установленому порядку.
7.13. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за порушення Користувачем цих Правил і залишає за собою право на свій власний розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цих Правил, змінювати (модерувати), блокувати або видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цими Правилами, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого з розділів або функціоналу Сайта в будь-який час з будь-якої причини або без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого. Адміністрація Сайту закріплює за собою право видалити персональну сторінку Користувача та / або призупинити, обмежити або припинити доступ Користувача до будь-якої з функціональних можливостей Сайту, якщо Адміністрація виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Сайту та / або його користувачів. Поряд із зазначеним в цьому пункті вище, Адміністрація Сайту має право блокувати і / або видаляти Додатки API, обмежувати доступ користувачів до Додатка API, сайтам, додаткам третіх осіб, іншим стороннім ресурсам, блокувати і / або видаляти посилання на них, в разі якщо у Адміністрації Сайту з`являться підстави вважати, що такі додатки API, сайти, додатки третіх осіб, інші сторонні ресурси становлять або можуть становити загрозу для нормальної роботи Сайту і його користувачів. Адміністрація Сайту реалізує описані вище заходи відповідно до чинного законодавства і не несе відповідальності за можливі негативих наслідків таких заходів для Користувача або третіх осіб.
7.14. Адміністрація Сайту забезпечує функціонування і працездатність Сайту і зобов`язується оперативно відновлювати його працездатність у разі технічних збоїв і перерв. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за тимчасові збої і перерви в роботі Сайту і викликані ними втрати інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-який збиток комп`ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов`язаний з викачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.
7.15. Адміністрація Сайту має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов`язаною з функціонуванням Сайту, а також інформацією Користувачів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів Сайту. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Сайту і виконання цих Правил Адміністрація Сайту має технічну можливість доступу до персональних сторінок користувачів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цими Правилами.
7.16. Адміністрація Сайту має право направляти Користувачеві інформацію про розвиток Сайту і його функціоналу, а також рекламувати власну діяльність.
7.17. Обмеження відповідальності Адміністрації Сайту:
7.17.1. САЙТ І ЙОГО ФУНКЦІОНАЛ, У ТОМУ ЧИСЛІ СКРИПТИ, ПРОГРАМИ, КОНТЕНТ І ОФОРМЛЕННЯ САЙТУ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є». АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЩО САЙТ АБО ЙОГО Функціонал МОЖУТЬ ПІДХОДИТИ АБО НЕ ПІДХОДИТИ ДЛЯ КОНКРЕТНИХ ЦІЛЕЙ ВИКОРИСТАННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ МОЖЕ ГАРАНТУВАТИ І НЕ ОБІЦЯЄ НІЯКИХ СПЕЦИФІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВІД ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА / АБО ЙОГО ФУНУЦІОНАЛУ;
7.17.2. ЩОБ УНИКНУТИ НЕПОРОЗУМІНЬ КОРИСТУВАЧЕВІ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ ЗАПОБIЖНИХ ЗАХОДIВ ПРИ СКАЧУВАННІ З САЙТУ АБО ПО РОЗМІЩЕНИХ НА НЬОМУ ПОСИЛАННЯХ, І ВИКОРИСТАННІ БУДЬ-ЯКИХ ФАЙЛІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ НАПОЛЕГЛИВО РЕКОМЕНДУЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ ЛІЦЕНЗІЙНЕ, В ТОМУ ЧИСЛІ АНТИВІРУСНЕ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ;
7.17.3. ВИКОРИСТОВУЮЧИ САЙТ, КОРИСТУВАЧ ЗГОДЕН З ТИМ, ЩО ВИКАЧУЄ З САЙТУ АБО З ЙОГО ДОПОМОГОЮ БУДЬ-ЯКІ МАТЕРІАЛИ НА СВІЙ ВЛАСНИЙ РИЗИК І НЕСЕ ОСОБИСТУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ВИКОРИСТАННЯ ВКАЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ЗБИТКИ, ЩО ЦЕ МОЖЕ ЗАПОДІЯТИ КОМП`ЮТЕРУ КОРИСТУВАЧА АБО ТРЕТІМ ОСОБАМ, ЗА ВТРАТУ ДАНИХ АБО БУДЬ-ЯКУ ІНШУ ШКОДУ;
7.17.4. НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ АБО ЇЇ ПРЕДСТАВНИКИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ПЕРЕД ВАМИ АБО ПЕРЕД БУДЬ-ЯКИМИ ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА БУДЬ-ЯКІ НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, НЕНАВМИСНИЙ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТУ ПРИБУТКУ АБО ВТРАЧЕНІ ДАНІ, ШКОДУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ АБО ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ, ВИКЛИКАНІ В ЗВ`ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ САЙТУ, ВМІСТУ САЙТУ АБО ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ДО ЯКИХ ВИ АБО ІНШІ ОСОБИ ОТРИМАЛИ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ ПОПЕРЕДЖУВАЛА АБО ВКАЗУВАЛА НА МОЖЛИВІСТЬ ТАКОЇ ШКОДИ.
7.18. Претензії Користувача, що направляються Адміністрації, приймаються і розглядаються за умови вказівки актуальних і достовірних даних Користувача, зазначених в Акаунті. Беручи до уваги можливу наявність акаунтів зі схожими обліковими даними, Адміністрація має право вимагати надання додаткових відомостей та інформації, в тому числі щодо Аккаунта Користувача, що дозволяють визначити, в зв`язку з яким Аккаунтом надійшла претензія, або встановити приналежність Аккаунта особі, яка звернулася з претензією
7.19. Всі розбіжності, що виникають між Сторонами, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Досудовий порядок вирішення спору, що випливає з відносин, врегульованих Регламентом, вважається обов`язковим. Термін для досудового врегулювання претензій складає не менше 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання відповідної претензії. При недосягненні згоди з приводу врегулювання спору, такий спір підлягає розгляду та вирішенню в суді за місцем знаходження Адміністрації.

8. Інтелектуальна власність.
8.1. Цими Правилами встановлено умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту і іншим особам, самостійно створили і / або розмістили зазначені об`єкти на Сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту.
8.2. Жодні положення цих Правил не пропонують Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою згодою з Адміністрацією Сайту.
8.3. Виняткові права на Контент, розміщений на Сайті.
8.3.1. Всі об`єкти, розміщені на Сайті, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки і інші об`єкти та їх добірки (далі - Контент), є об`єктами виняткових прав Адміністрації, Користувачів Сайту і інших правовласників, всі права на ці об`єкти захищені.
8.3.2. Крім випадків, встановлених цими Правилами, а також чинним законодавством, ніякий Контент не може бути скопійований (відтворений), перероблений, поширений, відображений у фреймі, опублікований, викачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або по частинах без попереднього дозволу правовласника, крім випадків, коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання Контенту будь-якою особою. Відтворення, копіювання, збір, систематизація, зберігання, передача Контенту з метою створення бази даних в комерційних та / або некомерційних цілях та / або використання Контенту повністю або в будь-який його частини, незалежно від способу використання, без згоди Адміністрації не допускається.
8.3.3. Користувач, розміщуючи на Сайті, належащий йому на законних підставах Контент, надає іншим користувачам невиняткове право на його використання виключно в рамках наданого Сайтом функціоналу, шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання) та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.
8.3.4. Використання Користувачем Контенту, доступ до якого отриманий виключно для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереженні твору в незмінному вигляді.
8.3.5. Користувач надає також Адміністрації Сайту невиключне право використовувати на безоплатній основі розміщений на Сайті і що належить йому на законних підставах Контент з метою забезпечення Адміністрацією Сайту функціонування Сайту в обсязі, визначеному функціоналом і архітектурою Сайту, і відображення Контенту в промоматеріалах Адміністрації Сайту, в тому числі в рамках зображень інтерфейсу Сайту, в тому числі шляхом доведення таких промоматеріалів до загального відома. Зазначене невиключне право надається на термін розміщення Контенту на Сайті і поширює свою дію на території країн усього світу. Закінчення терміну розміщення Контенту на Сайті і / або терміну дії невиключного права не тягне за собою необхідність вилучення з обігу промоматеріалів Адміністрації Сайту з відображенням Контенту (в тому числі їх видалення з мережі Інтернет). Адміністрація Сайту має право передавати права, зазначені в цьому пункті третім особам. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація має право використовувати функціональні та технічні можливості сайту, що забезпечують відображення розміщеного Користувачем Контенту, включаючи програвач (плеєр), призначені для цілей відображення Контенту, на свій розсуд, у тому числі для цілей показу рекламної інформації.
8.3.6. Якщо Користувач видаляє свій Контент з Сайту, невиключне право буде автоматично відкликано, проте Адміністрація залишає за собою право в разі необхідності, обумовленої технічними особливостями роботи Сайту, зберігати архівні копії призначеного для користувача Контенту протягом необхідного терміну.
8.3.7. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загального відома (публікувати на Сайті) Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явним чином вираженої згоди правовласника на такі дії.
8.3.8. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеного в цих Правилах або у випадку явно вираженої згоди правовласника на таке використання, без попередньої письмової згоди власника авторських прав, категорично заборонено.
8.3.9. Якщо інше явно не встановлено в цих Правилах, ніщо в цих Правилах не може бути розглянуте як передача виняткових прав на Контент.
8.4. Відповідальність за порушення виняткових прав.
8.4.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, які він завантажує або іншим чином доводить до загального відома (публікує) на Сайті або з його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або публікувати Контент на Сайті, якщо він не володіє відповідними правами на вчинення таких дій, придбаними або переданими йому відповідно до законодавства. При виявленні порушення прав для подачі скарг використовуються Правила розгляду скарг на користувальницький контент.
8.4.2. Адміністрація Сайту може, але не зобов`язана, переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту і може видаляти або переміщати (без попередження) будь-який Контент або користувачів на свій власний розсуд, за будь-якої причини або без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту, який, на особисту думку Адміністрації, порушує чинні Правила, законодавство і / або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших користувачів або третіх осіб.
8.5. Сайти та Контент третіх осіб.
8.5.1. Сайт містить (або може містити) посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб) так само, як і статті, фотографії, ілюстрації, графічні зображення, музику, звуки, відео, інформацію, додатки, програми і інший Контент, що належить або надходить від третіх осіб (Контент третіх осіб), що є результатом інтелектуальної діяльності і охороняються відповідно до законодавства.
8.5.2. Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності і т.п.). Адміністрація не несе відповідальність за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через Сайт або через Контент третіх осіб, включаючи, в тому числі, будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб або в їх Контенті.
8.5.3. Розміщення на Сайті посилання або керівництва по завантаженню файлів і / або установці програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.
8.5.4. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на Сайті, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг) з боку Адміністрації.
8.5.5. Якщо Користувач вирішив покинути Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати, або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик і з цієї миті чинні Правила більше не поширюються на Користувача. При подальших діях Користувачеві варто керуватися застосовними нормами і політикою, в тому числі діловими звичаями тих осіб, чий Контент він збирається використовувати.

9.Персональні дані.
9.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства. Адміністрація Сайту обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу доступу до використання функціоналу сайту, в тому числі з метою отримання Користувачем персоналізованої (таргетована) реклами; перевірки, дослідження та аналізу таких даних, що дозволяють підтримувати і покращувати функціонал і розділи Сайту, а також розробляти новий функціонал і розділи Сайту. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим працівникам, підрядникам та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту і надання Користувачеві доступу до його використання. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, а також передавати її третім особам, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, захисту прав та інтересів користувачів, Адміністрації Сайту, третіх осіб (в тому числі з метою виявлення, перевірки / розслідування і / або припинення протиправних дій).Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства і на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством випадках.Оскільки Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з метою виконання цих Правил, в силу положень законодавства про персональні дані згоду Користувача на обробку його персональних даних не потрібно.
9.2. Відносно інформації про себе Користувач має право: (А) самостійно видаляти раніше розміщену Користувачем інформацію на Сайті;

10.1. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов`язаних з виконанням цих Правил, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними.У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством.
10.2. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень чинних Правил будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.
10.3. Ці Правила набирають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.